Artikelen

Op deze pagina staat een overzicht van de artikelen die mr. Sophia Sipkens voor deze website geschreven heeft. De artikelen zijn gerangschikt per onderwerp. Heeft u aan de hand van een artikel of een rechtsvraag nog vragen dan kunt u altijd contact met mr. Sophia Sipkens opnemen.

Artikelen over intellectuele eigendomsrechten:

  Auteursrecht:

 • Het auteursrecht na ruim 100 jaar, noodzaak of overbodig?
 • Is downloaden van internet toegestaan?
 • De thuiskopieheffing
 • Een hyperlink naar een auteursrechtelijk beschermd werk is dat een inbreuk op het auteursrecht?
  1. Merkenrecht:

  2. Wanneer kan ik een naam als merknaam deponeren?
  3. Waarom zijn er weigeringsgronden in het merkenrecht?
  4. Waarover gaat het AdWords-arrest van Google?
   1. Octrooirecht:

   2. Aan welke voorwaarden moet een octrooiaanvraag voldoen?
    • Artikelen over Google:

    • De macht van Google.
    • Waarover gaat het AdWords-arrest van Google?
    • Wat is het recht om vergeten te worden?
    • Welke informatie verzamelen de auto’s van Google streetview?
    • Verwerkt Google streetview persoonsgegevens?
    • Aan welke privacyregels moet Google streetview voldoen?
    • Wat houden de privacyvoorwaarden van Google in?
     • Artikelen over privacyrechtelijke onderwerpen:

     • Waar komt ons privacyrecht vandaan?
     • Welke bescherming biedt de Wet bescherming persoonsgegevens?
     • Wat zijn de risico’s van de digitale wereld?
     • Cloud Computing in privacyrechtelijk perspectief.
     • Wat zijn Privacy Impact Assements?
     • Verwerkt Google streetview persoonsgegevens?
     • Wat is het recht om vergeten te worden?
     • Aan welke privacyregels moet Google streetview voldoen?
     • Welke rechten heeft de betrokkene van een gegevensverwerking?
     • Wat houden de privacyvoorwaarden van Google in?
     • Hoe maakt Facebook gebruik van onze gegevens?
     • Welke veranderingen voert Facebook per 1 januari 2015 door?
      • Artikelen over rechtsinformatica:

      • Wat is kennismanagement.
      • Waarom is kennismanagement belangrijk?
      • Hoe kan kennis beschermd worden?
      • Welke beschermingsmogelijkheden biedt een geheimhoudingsbeding?
      • Hoe betrouwbaar zijn beslissingsondersteunende kennissystemen?
      • Welke arbeidsrechtelijke bedingen zijn verstandig in een arbeidsovereenkomst?
      • Kunnen expertsystemen in de rechtspraak gebruikt worden?
      • Welke oorzaken vond de Algemene Rekenkamer al in 2007 voor het mislukken van ict-projecten bij de overheid?
      • Tot welke conclusies kwam de parlementaire enquete commissie?
      • Welke maatregelen moet de overheid nemen om meer ict-projecten succesvol af te ronden?
       • Artikelen over telecommunicatie-onderwerpen:

       • Wat is radiopiraterij?
       • Hoe is radiopiraterij ontstaan?
       • Wat is het Agentschap Telecom?
       • In welke wetten wordt radiopiraterij strafbaar gesteld?
       • Waarover gaat de Telecommunicatiewet? (Deel 1)
       • Waarover gaat de Telecommunicatiewet? (Deel 2)
       • Wat is de Autoriteit Consument en Markt?
       • Hoe wordt de aanwezige frequentieruimte tussen openbare communicatienetwerken verdeeld?
       • Hoe wordt de frequentieruimte voor radio en televisie verdeeld?
       • Mogen internetproviders de gegevens van het internet- en telefoonverkeer van hun gebruikers opslaan?
       • Wat is spam?
       • Wat is spyware?
       • Was de eerste maatregel tegen spyware succesvol?
       • Welke soorten malware zijn er?
       • Wat zijn phishing en pharming?
        • Artikelen over algemeen rechtelijke onderwerpen:

        • Wat verandert er door de nieuwe Wet koop op afstand?
        • Op welke rechterlijke instanties kan je als Nederlander een beroep doen?
        • Via welke wegen zijn de Europese rechters benaderbaar?
        • Waarom kan ik geen korting krijgen op online bestelde boeken?
        • Welke criteria worden er gebruikt bij het uitleggen van een contract?
        • Hoe ver gaat het verschoningsrecht van advocaten?
         • Losse artikelen:

         • De nieuwe bonuskaart van de Albert Heijn.