Curriculum Vitae

Curriculum Vitae van mr. Sophia Sipkens.

Opleidingen
2006-2012 Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, bachelor en master.

2010-2012 Master Recht en ICT (informaticarecht), afgerond in augustus 2012.

  Titel scriptie: Welke regels gelden er in deze wolk?
  Ondertitel: Cloud Computing en databescherming.
  Becijferd met een 8,5

2006-2011 Bachelor Recht en ICT, afgerond in januari 2011.

1999-2005 Middelbare school, Dr. Nassau College, afdeling Quintus, Atheneum.

Aanverwante cursussen
2012 ICT-Rebootcamp De Brauw Blackstone Westbroek

  Onderwerp: Social media en privacy en Cybercrime en datalekken.

2011 Right-to-know-day congres

  Onderwerp: Wob en Wbp.

2007-2013 Symposia Law and ICT Students’ Association

  Onderwerpen: censuur op het internet, nieuwsgroepen, privacy, netneutraliteit en auteursrecht.

2006 en 2012 Groninger Juristen Congres

  Onderwerpen: Werkgeversaansprakelijkheid en Intellectuele Eigendom.

Werkervaring
2015-heden Freelance auteur voor verschillende vakbladen van Uitgeverij Rendement, voornamelijk Office Rendement. Voor dit blad heb ik artikelen geschreven over verschillende onderwerpen zoals:

  Escrow-overeenkomsten, garantie op hardware en privacy.

2014-heden Juridisch adviseur via de website Sjure.nl.

  2007-heden Tijdens en na mijn studie heb ik diverse bedrijven en particulieren juridisch advies gegeven met betrekking tot onder andere de volgende onderwerpen:

   Koopcontracten, voorwaarden eindgebruikerslicentie, algemene voorwaarden, portretrecht, naburige rechten, auteursrecht, privacyrecht met betrekking tot cloud computing, hoogte collegegeld, privacyrecht in de gezondheidszorg, non-conformiteit en bezwaar aangetekend na onterechte verwijdering van de studie voor kunstdocent.
   Enkele voorbeelden daarvan vindt u hier.

  2010 Student-stage bij CMS Derks Star Busmann sectie IP/TMT in Utrecht.

   Hier heb ik onderzoek verricht aan de hand van vragen met betrekking tot de volgende onderwerpen: privacy, intellectueel eigendomsrecht en automatiseringsprojecten.

  2010 Deurwaarder/griffier bij een zitting van de studentenrechtbank.

  2009-2010 Onderwijs-assistentschap (vak Juridische vaardigheden A-ITJ) bij de vakgroep recht en ICT van de faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen.

  2001-2007 Diverse bijbaantjes.

  Nevenactiviteiten
  2011-2012 Organisatie van het congres in het kader van de internationale “Right to Know-Day” en de alumnidag van Law and ICT Students Association (LISA).

  2009-2012 Commissaris extern bij Rambi (theatersportvereniging)

  2007-2012 Voor LISA heb ik deelgenomen aan de volgende commissies:

   Buitenlandse reiscommissie, symposiumcommissie, informatie- en communicatiecommissie, alumnicommissie en de promotiecommissie.

  2006-2012 Bij de studentenmuziekvereniging Bragi heb ik in de volgende commissies gezeten:

   Almanakcommissie, kerst en gelegenheidskoorcommissie en de commissie inwendige aangelegenheden.

  Relevante aanvullende informatie
  2005 Buitenlandervaring:
  Centro Fiorenza, Florence, Cursus Italiaans. Alle basislevels behaald.
  Competenties: Doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen en creativiteit
  Talen: Engels, Italiaans, Duits en Frans
  Hobby’s: Theatersport, zingen, harp spelen en dansen.