Wat kan een ict-jurist voor u betekenen?

Wat kan een ICT-jurist voor u betekenen?

ICT staat voor Informatie Communicatie Technologie, kortweg Informatietechnologie of IT. Vandaag de dag maakt bijna iedereen gebruik van computers en mobiele telefoons, zowel in het zakelijke verkeer als privé. Zolang dat geen problemen oplevert heeft het alleen maar voordelen, maar als er eenmaal iets misgaat zijn de gevolgen vaak groot en kan men niet meer zonder specialistische, juridische kennis. De ICT-jurist behandelt alle vraagstukken en problemen die zich op dit gebied kunnen voordoen.

De rechtsgebieden De rechtsgebieden waarmee ik mij bezighoud zijn uit te splitsen in informaticarecht en rechtsinformatica.
Bij informaticarecht kunt u denken aan:
* het intellectuele eigendomsrecht; waarvan de bekendste het octrooirecht, auteursrecht en merkenrecht zijn;
* het privacyrecht en
* het IT-recht.

Daarnaast behandel ik vragen op het gebied van de rechtsinformatica, het vakgebied waarop alles geregeld wordt op het gebied van juridische informatieverwerking en automatisering.

Heeft u vragen over deze rechtsgebieden of andere? Neem dan contact met mij op!