Andere rechten die betrekking hebben op informatietechnologie

Andere rechten die betrekking hebben op informatietechnologie.

Een leven zonder de gemakken van onze hedendaagse informatietechnologie kan niemand zich meer voorstellen. Nieuwe apparaten met talloze technische snufjes geven nieuwe mogelijkheden, maar brengen ook extra risico’s met zich mee. Soms kunnen deze worden ondervangen door het breder toepassen van bestaande wetgeving, vaak echter is dit niet mogelijk. Dat moet huidige wetgeving worden aangepast en moeten er nieuwe wetten worden ontworpen. Voorbeelden van dergelijke nieuwe regelgeving zijn wetten die de elektronische consumentenkoop regelen en de elektronische akte.

Bij problemen met ICT denkt men al gauw aan ingrijpende problemen zoals identiteitsfraude. Maar ook minder ingrijpende ICT-problemen kunnen grote schade berokkenen. Vragen die zich daarbij kunnen voordoen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat moet een bedrijf doen als men een datalek ontdekt?
  • Wat kan men doen als zijn internetverbinding gehackt is en men persoonlijke gegevens kwijt is?
    Wat kan men doen als een onbevoegde toegang heeft over de gegevens van het internetbankieren?
  • Wat kan men beginnen tegen belediging, of tegen aantasting van de eer of goede naam op het internet?