Rechtsinformatica

De rechtsinformatica.

Rechtsinformatica is het vakgebied dat zich bezighoudt met het inzetten van ICT ter ondersteuning en uitvoering van juridisch werkzaamheden. Dit is van belang omdat de kwaliteit van juridische informatieverwerking vooral afhankelijk is van de kwaliteit van databasebestanden: de gebruikte gegevens, informatie en kennis waarvan een computersysteem gebruik kan maken. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ook in het juridische bedrijf automatisering noodzakelijk is.

Juridische automatisering richt zich voornamelijk op het verbeteren van de informatie- en kennisvoorziening ten behoeve van het juridische informatieverwerkingsproces. Er zijn al geavanceerde computerprogramma’s die het gehele informatieverwerkingsproces zelf kunnen regelen.

Met het begrip kennisvoorziening wordt gedoeld op de kennisbronnen die vroeger alleen op papier te krijgen waren en tegenwoordig (ook) elektronische beschikbaar zijn. Ook hierbij gaat het vaak om databasebestanden. Voordelen hiervan zijn dat men eenvoudiger in de bestanden kan zoeken, die dan ook tegelijkertijd door meer mensen geraadpleegd kunnen worden.

Systemen die bovenstaande elementen combineren (informatieverwerking en kennisvoorziening) heten kennissystemen. Met de komst van de kennissystemen is het mogelijk om een systeem zelf een juridische redenering te laten maken. Deze systemen doen langzaamaan hun intrede in de juridische wereld. Een voorbeeld hiervan is een systeem waarmee via het internet een echtscheiding vergemakkelijkt wordt. Om de kwaliteiten van dit soort systemen op waarde te schatten en te verbeteren, en om ondersteuning te kunnen bieden bij de ontwikkeling ervan, is kennis van de rechtsinformatica noodzakelijk.

Heeft u vragen over de rechtsinformatica, neem dan contact met mij op.

Lees ook de artikelen die mr. Sophia Sipkens over rechtsinformatica geschreven heeft.