Informaticarecht

Het informaticarecht.

De term informaticarecht is voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met een computer. In enkele gevallen is dit terecht, maar niet in alle gevallen. Informaticarecht is een op zichzelf staand rechtsgebied, maar is ook van invloed op ieder ander rechtsgebied. Een voorbeeld hiervan is de elektronische consumentenkoop. Als een consument op internet een boek koopt, maar hij krijgt een ander boek geleverd, dan is er sprake van kruisbestuiving van het informaticarecht in het burgerlijke recht.

Onder de term informaticarecht valt onder andere alles wat met de nieuwe media te maken heeft. Informaticarecht omvat intellectueel eigendomsrecht, privacyrecht en alle andere rechten die bij een maatschappij vol informatietechnologie komt kijken. Voelt u zich aangetast in één van deze rechten of wilt u voorkomen dat u de rechten van anderen schaadt, dan kunt u bij mij onder andere terecht voor advies.