Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht.

Het intellectueel eigendomsrecht omvat alle rechten die kunnen rusten op creaties, werken en alle andere intellectuele uitingen. Een bekend voorbeeld hiervan is het octrooirecht (recht met betrekking tot patenten). Ook het auteursrecht en het portretrecht zijn redelijk bekend. Andere intellectuele eigendomsrechten zijn: merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnaamrecht, kwekersrecht, topografierecht, tekeningen- en modellenrecht, naburige rechten, databankrecht en ongeoorloofd mededingingsrecht.

Vragen met betrekking tot ie-rechten:

  • Welke licentievoorwaarden zijn belangrijk voor mijn nieuw ontwikkelde softwarepakket?
  • Hoe kan ik mijn nieuw ontwikkelde softwarepakket het beste beschermen tegen ongewild kopieĆ«ren door anderen?
  • Heeft u deze of andere vragen over het intellectueel eigendomsrecht, neem dan contact met mij op.