Rechtsgebieden

Rechtsgebieden.

De juridische wereld is een wir-war van verschillende rechtsgebieden die elk hun eigen regels hebben, maar ook zo met elkaar samenwerken dat kennis van alle gebieden noodzakelijk is om het recht maximaal te benutten. Dit is ook het geval bij het ICT-recht. Het ICT-recht zelf kan worden onderverdeeld in 2 kleinere gebieden.

De meeste ICT-juristen houden zich alleen met het eerste deel, het informaticarecht, bezig. Naast het informaticarecht kan ook de rechtsinformatica als onderdeel van het ICT-recht gezien worden. Het verschil in de beide rechtsgebieden bestaat uit de omkering van de beide woorden. Het informaticarecht is recht dat betrekking heeft op de nieuwe media en de technologie. De rechtsinformatica behandelt de ondersteuning van de jurist door middel van de technologie.

Naast deze twee rechtsgebieden is er bij het ICT-recht veel sprake van kruisbestuiving met andere rechtsgebieden. De grootste kruisbestuiving treedt op met het burgerlijke recht. Hiervan is onder andere sprake bij de elektronische notariƫle akte en het elektronisch beschikbaar stellen van algemene voorwaarden. In geval van cybercrime is er sprake van kruisbestuiving van het ICT-recht met het strafrecht. Voorbeelden waaraan gedacht kan worden zijn onder ander identiteitsdiefstal en hacken. Het rechtsgebied waarbij het minste sprake is van kruisbestuiving is het bestuursrecht. Toch speelt het ICT-recht ook hier een steeds grotere rol. Steeds meer communicatie met de overheid verloopt via moderne technologie in plaats van via het papier en de post.

Mr. Sophia Sipkens is vooral gespecialiseerd in de twee eigen rechtsgebieden van het ICT-recht, maar kan ook adviseren met betrekking tot de andere bovengenoemde rechtsgebieden. Heeft u juridisch advies nodig, neem dan contact met mij op.