Het auteursrecht

Het auteursrecht.

Het auteursrecht geeft bescherming aan de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Dit geldt zowel voor de waarneembare vorm van zijn werk, als de geestelijke schepping die zich manifesteert in een tastbare uiterlijke manifestatie. De maker krijgt een exclusief recht op openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn werk. Daarnaast zijn er nog persoonlijkheidsrechten die de maker nooit kan overdragen.

Lees ook de artikelen die mr. Sophia Sipkens over het auteursrecht geschreven heeft.

Mogelijke vragen bij het auteursrecht:

  • Valt mijn creatie onder het auteursrecht?
  • Wie is eigenaar van het auteursrecht in een werksituaties, werkgever of werknemer?
  • Geldt mijn Nederlandse auteursrecht ook in andere landen?
  • Welke uitzonderingen zijn er op het auteursrecht?
  • Wanneer mag ik een citaat publiceren zonder toestemming van de auteur?
  • Zijn er ook werken waarop geen auteursrecht rust?
  • Heeft u deze of andere vragen over het auteursrecht, neem dan contact met mij op.

    Over het auteursrecht heb ik ook verscheidene artikelen geschreven. Lees deze en andere artikelen voor meer informatie.