Het octrooirecht

Het octrooirecht.

Het octrooirecht beschermt de uitvinder van een ontwerp of product. Het doen van een uitvinding kost veel tijd en moeite. Om ervoor te zorgen dat dit investeringsproces de moeite waard is, heeft de wetgever het octrooirecht bedacht.
Het octrooirecht is een uitzondering op het beginsel van vrije mededinging, dat in ons Nederlandse rechtssysteem heel belangrijk is. Het octrooirecht geeft aan de houder van een uitvinding het exclusieve recht om zijn uitvinding toe te passen terwijl hij dit aan anderen kan verbieden. Dit recht is gebaseerd op zowel Nederlandse als Europese wetgeving. Een octrooi moet aangevraagd worden in het land waarvoor het octrooi moet gelden. De voorwaarden en voorschriften kunnen per land verschillen.

Lees het achtergrondartikel en andere artikelen over het octrooirecht voor meer informatie.

Mogelijke vragen bij het octrooirecht:

  • In welke landen moet ik een octrooirecht vestiging?
  • Hoeveel geld kost het om een octrooirecht te vestiging?
  • Kan ik een octrooirecht vestigingen op mijn uitvinding?
  • Kan ik een octrooirecht vestigingen op software?
  • Welke rechten verkrijg ik met mijn octrooirecht?
  • Heeft u deze of andere vragen over het octrooirecht, neem dan contact met mij op.