Het merkenrecht

Het merkenrecht.

Het merkenrecht beschermt merken tegen het gebruiken ervan door onbevoegden. De grondslag van deze bescherming moet gezocht worden in de noodzaak van een zo ongestoord mogelijke marktwerking. Door middel van merken worden producten geïdentificeerd en wordt tussen de marktdeelnemers gecommuniceerd. De houder van een merk krijgt een exclusief recht dat hij kan inzetten tegen aantasting en ter bescherming van het merk.

Lees het achtergrondartikel over het merkenrecht voor meer informatie of de andere artikelen die mr. Sophia Sipkens over andere en soortgelijke onderwerpen geschreven heeft.

Mogelijke vragen bij het merkenrecht:

  • Hoe kan ik een merkenrecht vestigen?
  • Wat is het verschil tussen een lokaal merkenrecht en een gemeenschapsmerk?
  • Is er een internationaal merkenrecht?
  • Welke bescherming geeft het BVIE (Benelux Verdrag inzake Intellectueel Eigendomsrecht) aan merken?
  • Heeft u deze of andere vragen over het merkenrecht, neem dan contact met mij op.