Hoe maakt Facebook gebruik van onze gegevens?

Facebook is jaren achtereen het snelst groeide sociale medium geweest. Intussen heeft Facebook meer dan 1,3 miljard gebruikers. Van al deze gebruikers heeft men jarenlang allerlei informatie kunnen verzamelen. Vorige week kon u al lezen hoe slecht onze privacy beschermd wordt door Google. Binnenkort zal Facebook, evenals Google, met een advertentieservice starten zoals onlangs te lezen was op Tweekers. In dit artikel kunt u meer lezen over deze service en welke informatie Facebook van zijn gebruikers kan zien en vastleggen.

In de privacyvoorwaarden van Facebook staat welke informatie van gebruikers wordt verzameld. Naast de gegevens die worden ingevuld bij de registratie van een account en die de gebruiker zelf deelt (inclusief de herkomstgegevens van de gedeelde informatie), wordt informatie aan de gegevens van deze gebruiker gekoppeld die anderen over hem delen. Daarnaast wordt nog eens extra informatie vergaard. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over de acties van de Facebookgebruiker op de site zelf en gegevens van of over de computer, mobiele telefoon, of andere apparaten waarop de Facebook-apps worden geïnstalleerd of waarmee een bezoek wordt gebracht aan de Facebookwebsite. De gegevens die op deze manier worden verzameld zijn onder andere het IP-adres of mobiele telefoonnummer, en andere informatie zoals de internetservice, het besturingssysteem, de locatie van de gebruiker, het type (inclusief identificatie) van het apparaat of de browser die wordt gebruikt of de pagina’s die worden bezocht. Ook ontvangt Facebook gegevens wanneer een game, toepassing of website wordt geopend die gebruik maakt van het Facebook-platform of wanneer naar een website wordt gesurft met een Facebook-functie (zoals bv een Facebook-like-knop). Voorts verzamelt men gegevens van aan Facebook gelieerde bedrijven, advertentiepartners, klanten en andere externe partijen die de weergave van advertenties faciliteren, online-activiteiten analyseren en Facebook in zijn algemeenheid verbeteren. Veel gebruikers zullen niet stilstaan bij het feit dat Facebook al deze gegevens vastlegt en hiermee wel erg veel van zijn gebruikers weet.

Ieder commercieel bedrijf wil geld verdienen, dus is het in dat opzicht logisch dat Facebook de vastgelegde informatie ook gebruikt. Men benut de gegevens over de gebruikers voor de services en functies die worden geleverd aan gebruikers en hun contacten, aan adverteerders die advertentieruimte op de site kopen en aan ontwikkelaars van gebruikte games en toepassingen. Facebook beweert zelf dat de toestemming voor het benutten van gegevens een hoger doel dient, namelijk het ontwikkelen van innovatieve functies en services die zonder de verkregen informatie niet mogelijk zouden zijn. Door zo’n formulering klinkt het wel nobel wat men doet, maar wat er eigenlijk staat is dat Facebook met de verkregen gegevens alles kan doen wat het bedrijf wil. Aldus geven de gebruikers Facebook een vrijbrief om allerlei privacygevoelige gegevens te gebruiken om de inkomsten van het bedrijf te verhogen, maar zo zal dit door Facebook zelf nooit worden geformuleerd om de kans te verkleinen dat de gebruikers zich realiseren hoe hun gegevens worden gebruikt of zelfs misbruikt.

Op dezelfde pagina als waar de privacyvoorwaarden worden genoemd, staat hoe de gebruiker zelf nog enige invloed kan uitoefenen op wat er zichtbaar is van de gegevens die hij publiceert. Hier staat onder andere hoe een evenement kan worden aangemaakt zonder dat de hele wereld dit te zien krijgt. Voor diegenen voor wie dit nog niet duidelijk was geworden door het Facebook-debacle in Haren, is dit zeer nuttig. Deze informatie zou echter wel eerder verstrekt mogen worden en bijvoorbeeld aan iedereen getoond moeten worden die een account aanmaakt. Bij de aanschaf van een nieuw softwarepakket of besturingsysteem zit meestal een demonstratie waarmee men kan leren het product op een verantwoorde manier te gebruiken. Ook kan men zo zien hoe optimaal van de functies gebruik kan worden gemaakt met een maximaal beschermingsniveau. Een dergelijke functie zou Facebook ook aan moeten bieden, als men ethisch zou willen handelen. De gebruiker zou deze informatie niet pas moeten vinden als hij er expliciet naar op zoek gaat, want dan heeft hij al een hele hoop gegevens weggegeven zonder het zelf te beseffen. Bij een kennis van mij maakte Facebook het echter wel erg bont. Er was een nieuw account aangemaakt door een, voor haar totaal onbekende, nieuwe gebruiker. Bij de registratie had deze persoon haar e-mailadres gebruikt, waarschijnlijk een typfout. Vervolgens had deze persoon via zijn telefoon of de app zijn account bevestigd. Het gevolg was dat mijn kennis een stroom aan ongewenste e-mail van Facebook kreeg. Zoiets zou een groot, jarenlang gebruikt platform niet mogen overkomen.

Facebook heeft verscheidene dochterondernemingen die allemaal gebruikmaken van de vergaarde informatie. Een voorbeeld hiervan is het programma Instagram. Dit kan worden gebruikt om verschillende berichten tegelijkertijd op meerdere sociale media te plaatsen. Daarnaast heeft Facebook zijn ogen laten vallen op een advertentieplatform van Microsoft, Atlas genaamd. Met de aankoop van dit platform kan het bedrijf nog meer gebruikmaken van de verzamelde gegevens, en adverteerders kant en klare gebruikersgroepen aanbieden. De koop van dit platform vond in februari 2014 plaats. Het platform biedt aan adverteerders de mogelijkheid om op duizenden websites advertenties te plaatsen en statistieken te volgen over de werking van deze advertenties. Hiermee kan Facebook een nieuwe stroom inkomsten genereren en gaat men de strijd aan met de advertentieservice van Google.

Lees ook de andere artikelen van mr. Sophia Sipkens.