Wat verandert er door de nieuwe wet koop op afstand?

Wat verandert er door de nieuwe wet koop op afstand?

Sinds 13 juni 2014 is de nieuwe Wet koop op afstand in werking getreden. In deze wet is meer aandacht gekomen voor de bescherming van de consument. In dit artikel kunt u lezen wat deze wet inhoudt, wanneer hij van toepassing is en wat de grootste veranderingen zijn waarmee iedere online verkoper rekening moet houden.

De Wet koop op afstand is alleen van toepassing op transacties tussen een online verkoper en een consument. Zoals de naam van de wet al zegt, gaat het om overeenkomsten die gesloten zijn terwijl de koper en verkoper zich niet in dezelfde ruimte bevinden. De oude wet zag alleen op deze situaties, maar de nieuwe wet is uitgebreider omdat hij ook transacties omvat die buiten de verkoopruimte van de verkoper gesloten worden. Hiermee vervangt de nieuwe wet onder andere de colportagewet, die was gemaakt ter bescherming van de zwakste partij in dergelijke overeenkomsten. Aangezien er de laatste jaren verschillende klachten zijn gekomen over bedrijven die de klanten te snel aan een overeenkomst bonden, wilde de overheid de consument beter beschermen. Zo probeert de overheid te voorkomen dat bedrijven misbruik maken van de goedgelovigheid van de consument.

De oude Wet koop op afstand was opgenomen in boek 7 van het burgerlijk wetboek. Dit boek gaat over bijzondere overeenkomsten. Door de nieuwe wet wordt de Wet koop op afstand nu verplaatst naar boek 6 van het burgerlijk wetboek. Dit boek bevat algemene bepalingen met betrekking tot het verbintenissenrecht. Door de verplaatsing heeft de wetgever de wet een hogere prioriteit en meer kracht meegegeven. De nieuwe Wet koop op afstand is, evenals de oude wet, gebaseerd op een Europese richtlijn. Naast deze wet heeft de Europese commissie een Europese modelformulier voor herroeping gemaakt. Deze moet iedere online verkoper via een directe link voor de consument bereikbaar maken of meesturen bij iedere bestelling. Op deze manier wil de wetgever bereiken dat het voor een consument eenvoudiger wordt om een product dat niet aan zijn verwachtingen voldoet, mits deze verwachtingen gebaseerd zijn op informatie van de verkoper, terug te sturen naar de verkoper.

In het verleden was het bij sommige websites onduidelijk wanneer de consument een bestelling plaatste en aldus een overeenkomst met de verkoper sloot. De nieuwe wet maakt een einde aan deze onduidelijke praktijken, doordat er onderaan het overzicht met de bestelde producten een knop moet komen met de tekst: ”bestelling met betalingsverplichting”. Deze tekst is dus noodzakelijk voordat de bestelling definitief geplaatst mag worden. Aan het begin van het bestelproces moeten eventuele beperkingen voor de levering en de mogelijke betaalmiddelen aangegeven worden. Op deze manier wil de wetgever voorkomen dat de klant achteraf voor verrassingen komt te staan.

Om dezelfde reden zijn er in de wet ook bepalingen opgenomen die de online verkoper verplichten duidelijkheid te geven over alle kosten die met de bestelling van een product of levering van een dienst gepaard gaan. De verkoper moet alle kosten die de koper is verschuldigd duidelijk vermelden, omdat de consument deze kosten anders niet hoeft te betalen. Het gaat hier om btw, verzendkosten en administratiekosten. Hierdoor wordt de online verkoper gedwongen zich aan deze bepalingen te houden, hetgeen voor de consument meer transparantie en duidelijkheid oplevert.

Veel bedrijven werken met algemene voorwaarden die de consument moet accepteren. De meeste consumenten lezen deze voorwaarden in zijn geheel niet. Om te voorkomen dat dit ook voor de voorwaarden geldt die voortvloeien uit de nieuwe wet, moet de online verkoper de informatie over deze voorwaarden zowel achterop een offerte als op een factuur en op zijn website vermelden. Daarnaast moet de consument, voordat hij kan overgaan tot bestellen, verklaren dat hij deze voorwaarden heeft gelezen. Ook moet de online verkoper in geval van onenigheid bewijzen dat de consument de voorwaarden moet hebben gelezen.

De nieuwe Wet koop op afstand heeft voornamelijk betrekking op het ontbindingsrecht waarvan de bedenktijd is uitgebreid, met als gevolg dat de online verkoper transparanter en eerlijker met zijn klant om moet gaan. Het bespreken van de hele wet is in dit artikel niet mogelijk. Alle online verkopers dienen zichzelf te laten voorlichten over de veranderingen die deze nieuwe wet voor hen met zich meebrengt. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met een ICT-jurist. Die kan samen met u uw huidige website en andere documenten bekijken en vaststellen op welke punten deze aangepast dienen te worden. Iedere verkoper die zich niet aan de voorschriften houdt, loopt het risico dat de bedenktermijn voor de consument wordt uitgebreid tot een jaar. Dit zorgt voor veel onzekerheid bij de online verkoper over zijn inkomen en dat zou geen enkele verkoper moeten willen.

Lees ook de andere artikelen van mr. Sophia Sipkens.