Wat is de Autoriteit Consument en Markt?

In het artikel van vorige week en de week ervoor kon u lezen welke onderwerpen in de Telecommnunicatiewet worden behandeld. Daarbij werden de twee toezichthoudende organisaties uit deze wet geïntroduceerd. De eerste is het Agentschap Telecom -zie het artikel over het Agentschap Telecom voor meer informatie, waarover reeds een artikel op deze website verscheen. De tweede is de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze relatief jonge organisatie is in de plaats gekomen van enkele andere toezichthouders. In dit artikel zal worden ingegaan op de ACM, haar ontstaansgeschiedenis en haar bevoegdheden.

Lees hier de rest van het artikel.

Waarover gaat de Telecommunicatiewet? (Deel 2)

Vorige week werd het eerste deel van de Telecommunicatiewet behandeld. Hierin kwamen, naast de ontstaansgeschiedenis van de wet, vooral de onderwerpen frequentiegebruik, nummerbeleid en handhaving voor. Dit is echter maar een deel van de wet. Andere belangrijke onderwerpen zoals spam, spyware, cookies, netneutraliteit en het vastleggen van telecomgegevens kunnen niet genegeerd worden. In dit artikel gaan we verder in op deze onderwerpen. U kunt lezen welke inhoud onder de betreffende onderwerpen valt en waar de artikelen in de wet te vinden zijn.

Lees de rest van het artikel hier.

Waarover gaat de Telecommunicatiewet? (Deel 1)

Vorige weken kon u in verschillende artikelen lezen over radiopiraterij in het verleden en heden, en over de wetten die bij radiopiraterij van belang zijn. Hierbij kwam onder andere de Telecommunicatiewet voor. Deze wet is van belang voor allerlei juridische onderwerpen die met telecommunicatie te maken hebben. In dit artikel zal verder worden ingegaan op deze onderwerpen. Aangezien de Telecommunicatiewet een zeer groot aantal onderwerpen behandelt, zal deze wet in twee artikelen worden besproken.

Lees hier de rest van het artikel.

Hoe ver gaat het verschoningsrecht van advocaten?

De afgelopen week is de advocatuur en met name de strafadvoccatuur veel in het nieuws geweest. De strafadvocaat Nico Meijering was door het Openbaar Ministerie opgeroepen om te komen getuigen in een rechtszaak, waarin de geheimhoudingsplicht – die advocaten evenals medisch personeel hebben – centraal stond. Deze plicht wordt in een rechtszaak aangeduid met het verschoningsrecht van de advocaat. De vraag die hierbij altijd van belang is, zowel voor de advocaat zelf als de maatschappij, is of er grenzen zijn aan dit verschoningsrecht en waar zij dan liggen.

Lees hier de rest van het artikel.

In welke wetten wordt radiopiraterij strafbaar gesteld?

In het artikel van vorige week kon u lezen hoe het Agentschap Telecom is ontstaan en met welke werkzaamheden het zich bezighoudt. Het Agentschap Telecom is onder andere toezichthouder op het gebied van de radio- en televisiepiraterijwetten. Wetgeving loopt achter op de feitelijke ontwikkelingen. Zoals in het artikel over de geschiedenis van de radiopiraterij werd vermeld, is radiopiraterij niet altijd strafbaar geweest. Deze week kunt u meer lezen over de wetgeving die radiopiraterij strafbaar stelde en de ontwikkeling van dit juridische kader.

Lees hier de rest van het artikel.

Wat is het Agentschap Telecom

In de artikelen van de vorige weken was te lezen wat radiopiraterij inhoudt en hoe deze vorm van radiomaken zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. In die artikelen werd al gesproken over het Agentschap Telecom. Deze organisatie is de handhavende organisatie als het gaat om het verlenen van vergunningen voor radioamateurs, het veilen van radiofrequenties en het controleren van de naleving van de Telecomwet. In dit artikel zal verder worden ingegaan op het ontstaan van het Agentschap Telecom en zijn werkzaamheden.

Lees hier de rest van het artikel.

Hoe is radiopiraterij ontstaan?

Vorige week kon u lezen wat radiopiraterij inhoudt; een onderwerp dat ook in deze tijd nog belangrijk is. Radiopiraterij is vlak na de lancering van de radio ontstaan. In de jaren ’20 van de vorige eeuw zijn de eerste staatsomroepen gelanceerd. De documentatie over de eerste radiopiraten in Nederland vertelt ons dat de eerste radiopiraten in de jaren ’30 zijn ontstaan. Deze week zal verder worden ingegaan op deze geschiedenis, waarbij de belangrijkste voorbeelden uit het verleden de revue zullen passeren.

Lees de rest van het artikel hier.

Wat is radiopiraterij?

Als men aan radiopiraten denkt, denken de meeste mensen aan de zender Veronica die vanaf de jaren ’60 de bekendste radiopiraat uit onze radiogeschiedenis is. Radiopiraterij is echter al vlak na de lancering van de radio ontstaan. In de jaren ’20 van de vorige eeuw zijn de eerste staatsomroepen gelanceerd. De documentatie over de eerste radiopiraten in Nederland verteld ons dat de eerste radiopiraten in de jaren ’30 zijn ontstaan. De uitzendingen van de eerste radiopiraten waren slechts op locale schaal te ontvangen. De uitzendingen werden uitgezonden op de middengolf (AM). Ondanks het feit dat ons radioaanbod tegenwoordig flink groter is dan tijdens het ontstaan van deze vorm van piraterij, komen ook in dit digitale tijdperk radiopiraterij nog steeds voor. In dit artikel zal dit uit enkele voorbeelden blijken. Ook zal ingegaan worden op de vraag wat radiopiraterij is.

Lees hier de rest van het artikel.

Welke arbeidsrechtelijke bedingen zijn verstandig in een arbeidsovereenkomst?

In het artikel van vorige week kon u uitgebreid lezen welke haken en ogen er aan een geheimhoudingsbeding zitten en waarom het verstandig is (zowel voor de werkgever als de werknemer) om een dergelijk beding in een arbeidsovereenkomst na te laten lezen door een jurist. Bij goed kennismanagement moet een werkgever er altijd rekening mee houden dat zijn werknemers niet altijd bij zijn onderneming in dienst zullen zijn. Wel zijn er verschillende manieren om het een werknemer niet te gemakkelijk te maken om ervoor te kiezen zijn onderneming in te ruilen voor een concurrent. Hiervoor zijn er, naast het vorige week uitgebreid beschreven geheimhoudingsbeding, verschillende andere bedingen. Op deze bedingen wordt in dit artikel verder ingegaan.

Lees de rest van het artikel hier.

Nieuwsbrieven.

Vanaf vandaag hoeft u niet meer iedere week apart op deze website te kijken welk artikel er is bijgekomen. Vanaf 1 januari 2015 kunt u zich via het contactformulier in- en uitschrijven voor de nieuwsbrief. Deze wordt aan het einde van iedere maand verstuurd en hierin vindt u een overzicht van de artikelen die in de betreffende maand geüpload zijn, alsmede eventuele nieuwtjes.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief is heel eenvoudig. U gaat naar het tabblad “contact” en vult daar uw gegevens in. Bij het item “Uw bericht” schrijft u “aanmelden (of afmelden) nieuwsbrief”. Vanaf die maand ontvangt u automatisch de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de laatste veranderingen op de website en van de artikelen.