Wat is de Autoriteit Consument en Markt?

In het artikel van vorige week en de week ervoor kon u lezen welke onderwerpen in de Telecommnunicatiewet worden behandeld. Daarbij werden de twee toezichthoudende organisaties uit deze wet geïntroduceerd. De eerste is het Agentschap Telecom -zie het artikel over het Agentschap Telecom voor meer informatie, waarover reeds een artikel op deze website verscheen. De tweede is de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze relatief jonge organisatie is in de plaats gekomen van enkele andere toezichthouders. In dit artikel zal worden ingegaan op de ACM, haar ontstaansgeschiedenis en haar bevoegdheden.

Lees hier de rest van het artikel.