Welke soorten malware zijn er?

In het laatste artikel kon u lezen over spyware en de eerste Nederlandse maatregel tegen spyware. In deze artikelen werd besproken dat spyware een soort malware is. Malware is elke vorm van software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen. Dit artikel gaat over de andere soorten malware, alsmede over hun herkomst en die van de term malware zelf. Omdat voor de handhaving van de hier genoemde vormen van malware gebruik kan worden gemaakt van dezelfde juridische middelen als bij spyware, gaan we daarop deze week niet verder in. Voor deze informatie verwijs ik u naar het artikel over spyware.

Lees hier de rest van het artikel.