Was de eerste maatregel tegen spyware succesvol?

Vorige week werd besproken wat spyware is. Daarnaast werd kort aandacht besteed aan verscheidene soorten malware en hun verschillen spyware. Voorts werd uitgebreid ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen virussen en spyware. Zoals vorige week eveneens ter sprake kwam, hebben de Nederlandse en Europese overheidsinstanties en toezichthoudende organisaties moeite met het terugdringen en bestraffen van spyware. Deze week besteed ik aandacht aan de eerste Nederlandse en Europese maatregel tegen spyware.

Lees hier de rest van het artikel.