Wat zijn phishing en pharming?

Enkele weken geleden vond ik een phishing-e-mail in mijn inbox. Aangezien deze vorm van internetfraude nog steeds voorkomt, wordt er hier aandacht aan besteed. Vorige week werden de verschillende soorten malware besproken. In dezelfde context worden de termen phishing en pharming gebruikt. In theorie vallen deze vormen niet onder de definitie van malware, omdat er bij phishing en pharming geen gebruik wordt gemaakt van software. Daar in beide gevallen het doel duidelijk financieel is, worden deze termen als internetfraude gezien. In dit artikel zal worden ingegaan op wat er met deze termen wordt bedoeld en hoe deze vormen van internetfraude in elkaar steken.

Lees hier de rest van het artikel.