Wat is spam?

Het artikel van vorige week ging uitgebreid in op (1) het arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ) waarin de dararetentierichtlijn geheel en met terugwerkende kracht ongedaan werd gemaakt en (2) het daarna aangespannen kort geding om ook de Nederlandse Wet bewaarplicht telecomgegevens buiten werking gesteld te krijgen. De Wet bewaarplicht telecomgegevens was een onderdeel van de Telecommunicatiewet. Dit geldt ook voor de artikelen die het verschijnsel van de ongewenste e-mailberichten (spam) regelt. Dit artikel is volledig gewijd aan het onderwerp spam en de regels die daarvoor in Nederland gelden.

Lees hier de rest van het bericht.