Het portretrecht

Het portretrecht.

Het portretrecht is een afgeleid recht van het auteursrecht, maar wordt vaak als apart recht aangeduid. Het portretrecht geeft een geportretteerde een eigen recht (naast het recht van de fotograaf).

Mogelijke vragen bij het portretrecht:

  • Kan ik met mijn portretrecht een fotograaf verbieden mijn foto openbaar te maken?
  • Wordt het antwoord op deze vraag anders als ik opdracht heb gegeven tot het maken van de foto?
  • Zit er verschil in portretrecht bij openbaarmaking op een website of in een krant?
  • Heeft u deze of andere vragen over het portretrecht, neem dan contact met mij op.