Het ongeoorloofd mededingingsrecht

Het ongeoorloofd mededingsrecht.

De ongeoorloofde mededinging omvat het gehele complex van handelingen die strekken tot bevordering van de afzet van een onderneming of tot vergroting van haar winsten. Een ondernemer kan optreden tegen handelingen die in het normale handelsverkeer ontoelaatbaar moeten worden geacht. Onder dit recht valt ook een verbod op bepaalde vergelijkende reclame.

Mogelijke vragen bij het ongeoorloofd mededingingsrecht:

  • Mag ik alles zeggen in mijn reclame-uitingen?
  • Mag een ander ondernemer zomaar in zijn reclame-uiting zeggen dat hij goedkopere producten verkoopt dan ik?
  • Mag ik de door mij ontworpen reclame-uiting gebruiken?
  • Mag ik personeel bij mijn concurrent wegkopen?
  • Heeft u deze of andere vragen over het ongeoorloofd mededingingsrecht, neem dan contact met mij op.