De naburige rechten

Naburige rechten.

Met de term ‘naburige rechten’ wordt aangeduid de rechten die dienen ter bescherming van de prestaties van uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten, omroeporganisaties en filmproducenten. De term is ontleend aan het feit dat deze rechten zijn verwant aan het auteursrecht.

Mogelijke vragen bij de naburige rechten:

  • Geeft het auteursrecht meer bescherming dan de naburige rechten?
  • Wanneer heb ik bescherming volgens het auteursrecht en wanneer volgens de naburige rechten?
  • Wie is de rechthebbende bij een naburig recht?
  • Heeft u deze of andere vragen over de naburige rechten, neem dan contact met mij op.