Het kwekersrecht

Het kwekersrecht.

Het kwekersrecht beschermt de invloed die mensen kunnen uitoefenen op de producten van de land- en tuinbouw door handmatige en biotechnologische ingrepen in planten. Omdat de selectie en beïnvloeding van planten veel tijd en moeite kost, was er in deze sector behoeft aan eenzelfde soort bescherming als die door het octrooirecht wordt geboden. Ook hier wilde de wetgever tegemoet komen aan diegene die kosten en investeringen moet doen, om diens streven de moeite waard te maken.

Mogelijke rechten bij het kwekersrecht:

  • Welke rechten geeft het kwekersrecht?
  • Mag een andere kweker mijn zaden benutten om planten te kweken en te verkopen?
  • Mag ik mijn nieuwe plantensoort alle namen geven die ik wil?
  • Hoe lang is de beschermingsduur van het kwekersrecht?
  • Heeft u deze of andere vragen over het kwekersrecht, neem dan contact met mij op.