Het handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht.

In het handelsnaamrecht wordt degene die aan het bedrijfsleven deelneemt beschermd tegen de misleiding of verwarring die voor hem ontstaat wanneer zijn handelsnaam ook door anderen wordt gevoerd. Een handelsnaam ontstaat van rechtswege (als aan de juiste voorwaarden wordt voldaan), maar de rechten die er uit voortvloeien zijn niet heel verstrekkend.

Mogelijke vragen bij het handelsnaamrecht:

  • Welk recht is sterker, een handelsnaam of een merk?
    Hoever reikt de bescherming van mijn handelsnaam?
  • Kan ik optreden tegen een onderneming die in een ander deel van het land onder dezelfde naam handelt?
  • Welke handelingen moet ik verrichten om een handelsnaamrecht te verkrijgen?
  • Heeft u deze of andere vragen over het handelsnaamrecht, neem dan contact met mij op.