Wat kan een ICT-jurist voor u betekenen?

Wat kan een ICT-jurist voor u betekenen?

ICT staat voor Informatie Communicatie Technologie, kortweg Informatietechnologie of IT. Vandaag de dag maakt bijna iedereen gebruik van computers en mobiele telefoons, zowel in het zakelijke verkeer als privé. Zolang dat geen problemen oplevert heeft het alleen maar voordelen, maar als er eenmaal iets misgaat zijn de gevolgen vaak groot en kan men niet meer zonder specialistische, juridische kennis. De ICT-jurist behandelt alle vraagstukken en problemen die zich op dit gebied kunnen voordoen.

Bij de Informatietechnologie heeft men te maken met een heel breed scala aan rechtsgebieden. Alleen al het informaticarecht omvat het intellectuele eigendomsrecht, het privacyrecht en het IT-recht. Het intellectuele eigendomsrecht heeft voorts betrekking op onder meer octrooirecht, auteursrecht en merkenrecht. Daarnaast behandelt deze ICT-jurist ook casussen op het gebied van de rechtsinformatica, het vakgebied waarop alles geregeld wordt voor de juridische informatieverwerking en automatisering.

Meester (mr.) Sophia Sipkens is gespecialiseerd in het ICT-recht. Heeft u juridische vragen die op één of andere manier met ICT te maken hebben, dan kunt u contact met haar opnemen. Natuurlijk kunt u ook meer juridische hulp krijgen dan alleen advies. Bent u nog niet overtuigd kijk dan naar de reacties van andere klanten van mr. Sophia Sipkens.

Op deze website kunt u ook artikelen vinden die mr. Sophia Sipkens speciaal voor deze website geschreven heeft. U vindt hier artikelen over allerlei onderwerpen, zoals auteursrecht en privacyrecht.