Het auteursrecht

Het auteursrecht.

Het auteursrecht geeft bescherming aan de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Dit geldt zowel de waarneembare vorm van zijn werk, als de geestelijke schepping die zich manifesteert in een tastbare uiterlijke manifestatie. De maker krijgt een exclusief recht op openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn werk. Daarnaast zijn er nog persoonlijkheidsrechten die de maker nooit kan overdragen.

Lees ook de artikelen die mr. Sophia Sipkens over het auteursrecht geschreven heeft.

Mogelijke vragen bij het auteursrecht:

  • Valt mijn creatie onder het auteursrecht?
  • Wie is eigenaar van het auteursrecht in een werksituaties, werkgever of werknemer?
  • Geldt mijn Nederlandse auteursrecht ook in andere landen?
  • Welke uitzonderingen zijn er op het auteursrecht?
  • Wanneer mag ik een citaat publiceren zonder toestemming van de auteur?
  • Zijn er ook werken waarop geen auteursrecht rust?
  • Over het auteursrecht heb ik ook verscheidene artikelen geschreven. Mijn eerste artikel gaat over de noodzaak van het auteursrecht, mijn tweede artikel over downloaden van internet, mijn derde artikel over de thuiskopieheffing en mijn vierde artikel over de strafbaarheid van hyperlinken naar auteursrechtelijkbeschermde werken.